ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ

Γενικώς το παρθένο ελαιόλαδο, ανεξάρτητα από την περαιτέρω ποιοτική διαβάθμισή του, είναι φυσικό προϊόν, χωρίς επεμβάσεις που είναι δυνατόν να αλλοιώσουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, παραλαμβάνεται με μηχανικά ή φυσικά μέσα από τον ελαιόκαρπο, δεν έχει υποστεί κανενός είδους επεξεργασία και η θερμοκρασία που αναπτύσσεται κατά τη διαδικασία παραλαβής του (δεν πρέπει να ξεπερνά τους 33οC) δεν υποβαθμίζει την ποιότητά του.  Είναι το λάδι που καταναλώνουν στις περισσότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας.

1.Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο (Virgin olive oil extra)
Εκλεκτής ποιότητας ελαιόλαδο.  Με ξεχωριστή φυσική γεύση και οσμή και οξύτητα που κυμαίνεται από 0,1-1 (0,1-1 γραμ. ελαϊκού οξέος ανά 100 γραμ. ελαίου).  Το χρώμα του ποικίλει.  Συνήθως είναι κιτρινοπράσινο ανοιχτό.

2.Παρθένο ελαιόλαδο, εκλεκτό (φίνο) (Virgin olive oil - fine)
Ελαιόλαδο, με άψογη οσμή και γεύση.  Η οξύτητά του μπορεί να φτάνει το 1,5 γρ. σε  100 γρ. ελαίου (σε ελαϊκό οξύ).

3. Παρθένο ελαιόλαδο κουράντε ή ημι-φίνο (Virgin olive oil oil semi - fine)
Είναι παρθένο ελαιόλαδο, με καλή γεύση και καλή οσμή.  Η οξύτητά του μπορεί  να φτάσει μέχρι και τα 3,3 οξέα. (3,3% σε ελαϊκό οξύ).

4. Παρθένο ελαιόλαδο λαμπάντε (βιομηχανικό)
(Virgin olive oil lampante)
Η γεύση και η οσμή δεν είναι καλές.  Δεν μπορεί να καταναλωθεί χωρίς επεξεργασία (ραφινάρισμα).  Η οξύτητά του σε ελαϊκό οξύ υπερβαίνει το 3,3%.

Οι κατηγορίες 3 και 4 καταργήθηκαν με ισχύ από 01.11.2003 και αντικαταστάθηκαν σύμφωνα με τον Κανόνα 1989/ του 2003 με την κατηγορία "Ελαιόλαδο λαμπάντε".

Κάντε κλικ εδώ για επίκαιρες και περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες του ελαιολάδου:

 Επιστροφή