ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Καλό ελαιόλαδο είναι εκείνο που έχει ευχάριστη γεύση και οσμή.  Γενικά το ελαιόλαδο τύπου 'Virgin olive oil extra' είναι εκείνο που πρέπει να προτιμάται σε κάθε περίπτωση.  Αν αναγράφεται ο βαθμός οξύτητας φροντίστε να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος.  Η διεθνής κατάταξη ελαιολάδου επιτρέπει στα προϊόντα του τύπου 'Virgin olive oil extra' να έχουν οξύτητα από 0,1 έως1 βαθμό.  Μερικοί εμφιαλωτές άρχισαν τελευταία να αναγράφουν επακριβώς τον βαθμό της οξύτητας (π.χ. 0,4 ή 0,5).  Αυτό είναι ένα καλό σημάδι που μπορεί ακόμη και να σημαίνει πως αγοράζετε ένα εξαιρετικό φυσικό προϊόν και όχι ένα προϊόν αναμίξεως διαφόρων τύπων ελαιολάδου.

Επιστροφή