ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (Pure olive oil)

Προϊόν που τα τελευταία χρόνια απαντάται όλο και συχνότερα στην αγορά.  Στην ουσία πρόκειται για επεξεργασμένο ελαιόλαδο (ραφιναρισμένο) στο οποίο προστίθεται παρθένο προκειμένου να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά του. Το ουδέτερο ραφιναρισμένο ελαιόλαδο' μπορεί εύκολα να αποκτήσει καλύτερο χρώμα, γεύση και άρωμα.  Οι βιομηχανίες που ασχολούνται με την προώθησή του έχουν καταλήξει σε καθορισμένες αναλογίες, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά του αλλά και να διατηρηθεί σε ανταγωνιστικά επίπεδα η τιμή του.

Εν ολίγοις πρόκειται για μείγμα ραφιναρισμένου και παρθένου ελαιολάδου.  Η οξύτητά του μπορεί να είναι μέχρι 1.5%.

Zurück