ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ (Olive residue oil)

Παραλαμβάνεται με χημικές μεθόδους (διαλύτες) από την ελαιοπυρήνα.  Η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 1.5%.  Η οσμή και η γεύση του χαρακτηρίζονται ως ικανοποιητικές και το χρώμα είναι ανοικτό κίτρινο.

Επιστροφή