Η ΝΟΘΕΙΑ

Γενικώς ένα προϊόν όπως είναι το ελαιόλαδο είναι μάλλον εύκολο να νοθευτεί με άλλα φυτικά έλαια.  Αυτό μπορεί να συμβεί σε ελαιόλαδο που διαθέτουν χύμα ελάχιστοι ασυνείδητοι έμποροι.  Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί σε  τυποποιημένο ελαιόλαδο που φέρει συγκεκριμένη ονομασία καθώς και τα στοιχεία του τυποποιητή.  Ο καταναλωτής δύσκολα μπορεί να το καταλάβει, εκτός κι αν είναι απολύτως εξοικειωμένος με τα γευστικά και τα άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος.  Η τεχνολογία σήμερα μπορεί να ανιχνεύσει και την παραμικρή νοθεία.  Και κανένας σοβαρός εμφιαλωτής δεν θα διακινδύνευε τη φήμη του.

Οι πιο συνηθισμένες νοθείες που έχουν παρατηρηθεί είναι εκείνες που γίνονται με φτηνά σπορέλαια.  Το φαινόμενο της νόθευσης με ζωικά λίπη είναι σπάνιο, όπως και το φαινόμενο της νόθευσης με εστέρες.  Αν ο καταναλωτής επιδείξει την προσοχή που χρειάζεται και αν προτιμά τυποποιημένα ελαιόλαδα, τότε δεν υπάρχουν πιθανότητες να πέσει θύμα επιτηδείων νοθευτών.

Επιστροφή