Ελαιόλαδο Σητείας !!!
 Διεθνή πρώτα βραβεία
 - το 1998, το 1999, το 2001
 - και 2 φορές το 2002
 
Κάντε κλικ εδώ, για να ανοίξετε το αρχείο του βασικού πλαισίου σεν νέο παράθυρο Νέα     Βιβλίο Επισκεπτών         Αγγλικά   Γερμανικά